ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρόεδρος :   Βασιλειάδης Νικόλαος

Μέλη :           Χατζηχρίστου Ευάγγελος

                       Ηλιάδου Αντωνία