ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρόεδρος :   Βασιλειάδης Νικόλαος

Μέλη :           Ηλιάδου Αντωνία

                     Σταμπολάκη Αθανασία