ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πρόεδρος :

Κουρμπανιάν Βίβιαν

Γενικός Γραμματέας:

Κουρτίδης Γεώργιος

Ταμίας :

Γιάκατης Θεόδωρος

A΄ Αντιπρόεδρος :

Κασαπίδης Βασίλειος

Β΄ Αντιπρόεδρος :

Κεκές Ιωάννης

Γ’ Αντιπρόεδρος:

Ουσταμπασίδης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Τύπου:

Νικολαΐδης Μιχαήλ

Υπόλοιπα Μελη Δοικητικου 

Τραζέρας Βασίλειος

Ξναθίδης Αλέξανδρος

Σαββίδης Στυλιανός 

Ντουμανίδης Ιωάννης 

Γεωργιάδης Νικόλαος

Καραγερωγίου Λάζαρος

Γκουλής Σάββας

Καλούδης Γαβριήλ