ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πρόεδρος :

Κασαπίδης Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας:

Γιάκατης Θεόδωρος

Ταμίας :

Κουρτίδης Γεώργιος

A΄ Αντιπρόεδρος :

Κεκές Ιωάννης

Β΄ Αντιπρόεδρος :

Ουσταμπασίδης Παναγιώτης

Γ’ Αντιπρόεδρος:

Ξανθίδης Αλέξανδρος

Υπεύθυνος ΜΜΕ:

Τραζέρας Βασίλειος

Υπεύθυνος Συντονισμού Γραμματείας & ΔΣ: Νικολαΐδης Μιχαήλ
Υπόλοιπα Μελη Δοικητικου 

Αλατζιάς Χρήστος

Γεωργιάδης Νικόλαος

Καραγκιαβούρης Σταύρος

Κόκκινος Κυριάκος

Κουρμπανιάν Βίβιαν

Παπαϊωάννου Παναγιώτης

Τσολακίδης Κυριάκος