ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

esee

 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: Γ.Α. 8107

Προς

  • Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
  • Εμπορικούς Συλλόγους

Έδρες τους

Θέμα: Νέα Υπουργική Απόφαση - Παραμένουν τα μέτρα τήρησης των αποστάσεων στο εμπόριο

Κυρίες και Κύριοι,

Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε την Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020 (ΦΕΚ 3958Β΄), με την οποία παρατείνονται οι περιορισμοί και οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 παράλληλα με τους ειδικότερους κατά τόπο περιορισμούς.

Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας παραμένει σε ισχύ.

Ειδικά για την Αττική, η υποχρέωση χρήσης μάσκας δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους των καταστημάτων λιανικής αλλά επεκτείνεται και σε όλους τους άλλους τυχόν χώρους εργασίας που διατηρεί η επιχείρηση. Εξαίρεση από την χρήση μάσκας έχουν μόνο όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου (σύμφωνα με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924 - ΦΕΚ 3957Β΄).

Συνημμένα θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα προστασίας (τα οποία καλό είναι να τοιχοκολλώνται στα καταστήματα), το έντυπο αυτοαξιολόγησης προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και την σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εργασίας.  

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

                                                                       

                                                                        Αντώνης Μέγγουλης

Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για την σωστή χρήση της μάσκας και του αντισηπτικού 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Εγκύκλιο