ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ