ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2016 Κύριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αποτύπωση οικονομικού περιβάλλοντος 2016

[ έκδοση Φεβρουαρίου 2017 ]

Για να δείτε την πλήρη 'Ερευνα πατήστε εδώ

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, για μία ακόμη χρονιά, διεξήγαγε έρευνα για την ευρύτερη αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος του έτους 2016 στην περιοχή δράσης του και την αποτίμηση του έτους που παρήλθε, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να καταγράψει τις τάσεις που εμφανίζει η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλεξανδρούπολη.

 

Όσον αφορά την ταυτότητα της έρευνας, η έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δείγμα εκατόν εβδομήντα (170) ιδιοκτητών καταστημάτων με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της Αλεξανδρούπολης , μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, και χρόνο διεξαγωγής από 03 έως 13 Ιανουαρίου 2017.

 

Για μία ακόμη χρονιά, πραγματοποιήθηκε γεωγραφική κατηγοριοποίηση των εμπορικών επιχειρήσεων σε δύο (2) μεγάλες κατηγορίες ενώ προσδιορίστηκε και η επιμέρους κλαδική υποκατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα-ομοιογένεια των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου, διαμορφώνοντας έτσι την κατηγορία των καταστημάτων της Περιφέρειας της Αλεξανδρούπολης με 16 κλάδους και την κατηγορία του Κέντρου με 14 επιμέρους κλάδους, ώστε να υπάρξει στρωματοποίηση του στατιστικού πληθυσμού και εν τέλει μία σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2016.

 

Διευκρινίζεται ότι υπήρξαν δύο (2) ερωτηματολόγια ανάλογα με την γεωγραφική κατηγοριοποίηση με τέσσερις κοινές ερωτήσεις, ενώ μόνον στο ερωτηματολόγιο του Κέντρου οι συμμετέχοντες -απάντησαν πέραν των τεσσάρων- και σε εξειδικευμένες ερωτήσεις σχετικά με την εορταστική περίοδο και το μείγμα των πελατών τους.

 

Για να δείτε την πλήρη 'Ερευνα πατήστε εδώ